אירלנד: קריאה מומלצת

להמשך מחקר אודות אירלנד, Martin Gray ממליץ על הספרים המדריכים הבאים: