צרפת: קריאה מומלצת

למחקר נוסף על צרפת, Martin Gray ממליץ על הספרים המדריכים הבאים: