גלריית מונטנה וויומינג

לחץ על כל תמונה כדי להגדיל.

אור ראשון של שמש הבוקר בהר צ'יף, מונטנה

אור ראשון של שמש הבוקר בהר צ'יף, מונטנה

מסגרת עץ ילידת הזיעה האינדיאנית וההר צ'יף, מונטנה

מסגרת עץ ילידת הזיעה האינדיאנית וההר צ'יף, מונטנה

מסגרת עץ יבש אינדיאנית מסגרת עץ וסימני תפילה מבד על עצים, הר צ'יף

מסגרת עץ יבש אינדיאנית מסגרת עץ וסימני תפילה מבד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

סימני תפילת בד על עצים, הר צ'יף

גלגל התרופות הגדול בקרן, וויומינג

גלגל התרופות הגדול בקרן, וויומינג

מגדל השדים, וויומינג

מגדל השדים, וויומינג

אור ראשון של שמש הבוקר על סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

אור ראשון של שמש הבוקר על סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

אור ראשון של שמש הבוקר על סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

אור ראשון של שמש הבוקר על סימטריה ספייר והר סנט ג'ון מעל ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

 

מידע נוסף:

הר צ'יף, מונטנה

גלגל התרופות הגדול בקרן, וויומינג

ג'ני לייק, גרנד טטונס, וויומינג

מגדל השטן, ויומינג