מרוקו: קריאה מומלצת

מדריכי טיולים במרוקו

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה 

להמשך מחקר אודות מרוקו, Martin Gray ממליץ על הספר הבא: