איראן: קריאה מומלצת

למחקר נוסף על איראן, Martin Gray ממליץ על הספרים המדריכים הבאים: