מצרים: קריאה מומלצת

מדריכי נסיעות במצרים

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה 

להמשך מחקר אודות מצרים, Martin Gray ממליץ על הספרים הבאים:

   מדריכי נסיעות במצרים

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה