Sanchi (תמונות נוספות)

סטופה שנייה, סאנצ'י
סטופה שנייה, סאנצ'י       

סטופה שנייה, סאנצ'י
סטופה שנייה, סאנצ'י

סטופה הגדולה, סנצ'י
סטופה הגדולה, סנצ'י

סטופה הגדולה, סנצ'י
סטופה הגדולה, סנצ'י

סטופה הגדולה, סנצ'י
סטופה הגדולה, סנצ'י

סטופה הגדולה, סנצ'י
סטופה הגדולה, סנצ'י

סטופה הגדולה, סנצ'י
סטופה הגדולה, סנצ'י

מידע נוסף על סאנצ'י

למידע נוסף:

Martin Gray הוא אנתרופולוג תרבותי, סופר וצלם המתמחה בחקר מסורות עלייה לרגל ואתרים קדושים ברחבי העולם. במהלך תקופה של 40 שנה הוא ביקר ביותר מ-2000 מקומות עלייה לרגל ב-165 מדינות. ה מדריך העלייה לרגל העולמית ב- sacredsites.com הוא מקור המידע המקיף ביותר בנושא זה.

מדריכי טיולים בהודו

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה