עלייה לרגל עולמית

ברנבאום, אדווין
הרים קדושים של העולם

בראבס, דרי
עלייה לרגל, נתיבי הצליינים הגדולים של בריטניה ואירופה

קולמן, סיימון וג'ון אלסנר
עלייה לרגל: עבר והווה בדתות העולם

קולר, אנה וטרואלס מירופ קריסטנסן (עורכים)
צליינים במקום, צליינים בתנועה, מסע קדוש בים התיכון העתיק

מוריניס, אלן
מסעות קדושים: האנתרופולוגיה של עלייה לרגל

אולסן, בראד
חובשים עולמיים, מניפסט מסעות עולמי

מקומות קדושים ברחבי העולם, יעדים של 108