זורואסטריזם

אמיגי, ג'נט ק.
הזורואסטרים של איראן: גיור, התבוללות או התמדה

בויס, מרי
מעוז פרסי של זורואסטריאזם

מקורות טקסטואליים לחקר הזורואסטריזם

דאלה, מאנקג'י נ.
התרבות הזורואסטרית

פישר, מייקל ג'יי.
חוגים קדושים: מעגלי סעודה ועליה לרגל איראניים

ג'קסון, AV ויליאמס
לימודי זורסטריה

מיסטרי, RH
זורואסטר וזורוסטריזם