ספרד: קריאה מומלצת

מדריכי נסיעות בספרד

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה 

למחקר נוסף על ספרד, Martin Gray ממליץ על הספרים הבאים: