מקומות של שלום וכוח

ספר ארץ קדוש

כדור הארץ הקדוש נכתב ומצטלם על ידי Martin Gray והוצא לאור על ידי הוצאת סטרלינג. כדור הארץ הקדוש הוא שיאו של עשרים וחמש שנות נסיעות למאות אתרים קדושים ביותר ממאה מדינות. בספר מאתיים צילומי צבע יפהפיים עם תיאורים תמציתיים, חיבור מבוא אינפורמטיבי ומסקרן, מפות נשיונל ג'יאוגרפיק המראות את מיקומם של אתרים מקודשים ברחבי העולם וביבליוגרפיה משובחת.