הודו: קריאה מומלצת

מדריכי טיולים בהודו

מרטין ממליץ על מדריכי הטיולים האלה 

למחקר נוסף אודות הודו, Martin Gray ממליץ על הספרים הבאים: