גלריית תמונות טלנגנה

לחץ על כל תמונה כדי להגדיל.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam. ציור של אלוהויות במקדש.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam. ציור של אלוהויות במקדש.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple Bhadrachalam. עולי רגל נושאים פסל אלוהות במהלך הפסטיבל.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple Bhadrachalam. עולי רגל נושאים פסל אלוהות במהלך הפסטיבל.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam. מרכבה נהגה לשאת פסלים של אלוהויות במהלך פסטיבלים.

Bhadrachala Sri Sita Ramachandra Swamy Temple, Bhadrachalam. מרכבה נהגה לשאת פסלים של אלוהויות במהלך פסטיבלים.

Sri Bhadrakali Devastanam, Warangal. ציור של אלוהות המקדש.

Sri Bhadrakali Devastanam, Warangal. ציור של אלוהות המקדש.

Sri Bhadrakali Devastanam, Warangal. פסלים של שיווה והאלה בהדראקאלי ליד מקדש.

Sri Bhadrakali Devastanam, Warangal. פסלים של שיווה והאלה בהדראקאלי ליד מקדש.

Sri Gnana Saraswati Devasthanam, Basar. פסל האלה סרסווטי ומגדל מקדש.

Sri Gnana Saraswati Devasthanam, Basar. פסל האלה סרסווטי ומגדל מקדש.

Sri Gnana Saraswati Devasthanam, Basar. ציור ממוסגר של האלה סרסווטי.

Sri Gnana Saraswati Devasthanam, Basar. ציור ממוסגר של האלה סרסווטי.

מקדש Sri Jogulamba Ammavari, אלמפור. פסל של 'שד' ראוואנה.

מקדש Sri Jogulamba Ammavari, אלמפור. פסל של 'שד' ראוואנה.

מקדש Sri Jogulamba Ammavari, אלמפור. מקדש קטן של קדוש אסלאמי במקדש.

מקדש Sri Jogulamba Ammavari, אלמפור. מקדש קטן של קדוש אסלאמי במקדש.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. ציור ממוסגר של אלוהויות המקדש.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. ציור ממוסגר של אלוהויות המקדש.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. פסל של שיווה יושב בכניסה למקדש.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. פסל של שיווה יושב בכניסה למקדש.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. מקדש איסלאמי בתוך מתחם של מקדש הינדי.

Sri Raja Rajeshwara Swamy Devasthanam, Vemulawada. מקדש איסלאמי בתוך מתחם של מקדש הינדי.